Số hoá ghi chép nhật kí canh tác

Tiện lợi dễ sử dụng

Thêm xửa xoá bản ghi dễ dàng

Không hư hỏng

Không hư hỏng như lưu trữ truyền thống, dễ dàng sao lưu khôi phục dữ liệu

An toàn và truy xuất trích lọc hiệu quả

Không thể xoá sửa sau 12 h, trích lọc dữ liệu theo ngày

Tiện lợi dễ sử dụng

Nhập sổ bón phân hay phun thuốc bằng điện thoại di động tự cập nhật sổ xuất nhập kho và tồn kho

Không hư hỏng

Không chịu hư hỏng do môi trường, như mưa nắng mối mọt

An toàn và truy xuất trích lọc hiệu quả

Quyền thêm sửa xoá bản ghi phân quyền theo user là quản trị viên, nhóm trưởng, hay công nhân thường

Mọi người nói về sản phẩm như thế nào

...
Margaret E.

"This is fantastic! Thanks so much guys!"

...
Nông Lâm Farm

"tiện lợi, giá trị và giá cả phải chăng"

...
Sarah W.

"Cảm ơn vì bộ sản phẩm này"